Notiks LIFE OrgBalt noslēguma konference

Piecu gadu ilgais pētījumu projekts LIFE OrgBalt tuvojas noslēgumam – lai dalītos gūtajās zināšanās par klimata pārmaiņu samazināšanu, 2024. gada 13. un 14. jūnijā notiks starptautiska konference “Klimata pārmaiņu samazināšana auglīgās organiskās augsnēs lauksaimniecības un meža zemēs”/”Climate Change Mitigation in Organic Soils in Agricultural and Forest Lands”.

Konference notiks Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, tajā piedalīties tiešsaistē varēs ŠEIT.

Darba valoda – angļu. Lai nodrošinātu savu vietu konferencē (tiešsaistē vai klātienē), lūdzu, aizpildiet šo īso reģistrācijas formu: https://forms.gle/9XSgwguqB265CM2Q6.

Projekta LIFE OrgBalt galvenais mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, ilgtspējīgi apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes meža un lauksaimniecības zemēs mērenajā klimata joslā, lai samazinātu zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniegtu ieguldījumu ES kopīgo un dalībvalstu nacionālo klimata mērķu sasniegšanā. Projektu īsteno astoņi partneri no piecām ES dalībvalstīm: Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Lietuvas.

KONFERENCES PROGRAMMA: ŠEIT>>>

Konferences dalībnieki:

Print