Eiropas Komisijas LIFE programma ir ES finanšu instruments vides un klimata darbību atbalstam, kas darbojas kopš 1992. gada. Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/easme/en/life