AKTIVITĀTE (Atbildīgais)
(noklikšķinot – detalizēta informācija un aktivitātes nodevumi)

STATUSS

Sagatavošanās aktivitātes

Ieviešanas aktivitātes

C2 – MODELĒŠANAS RĪKI KLIMATA IZMAIŅU IETEKMEI UZ SEG EMISIJĀM (Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs)

PROCESĀ

PROCESĀ

C5 – ATKĀRTOJAMĪBAS RĪKI  (LULsaT)

PROCESĀ

D1 – PROJEKTA AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS MONITORINGS (Tartu Universitāte)

PROCESĀ

D2 – PROJEKTA AKTIVITĀŠU SOCIĀLI EKONOMISKĀS IETEKMES MONITORINGS (Baltijas krasti)

PROCESĀ

D3 – IZPILDĪJUMA INDIKATORU MONITORINGS (LIFE Key Performance Indicators)(SILAVA)

PROCESĀ

Komunikācijas aktivitātes

PROCESĀ

E2 – INFORMATĪVI UN APMĀCĪBU PASĀKUMI  (Baltijas krasti)

PROCESĀ

E3 – SADARBĪBAS TĪKLI (LUKE)

PROCESĀ

Vadības aktivitātes

F1 – PROJEKTA VADĪBA (SILAVA)

PROCESĀ