Nosaukums: LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā ”

Projekta kods: LIFE18 CCM/LV/001158

Projekta finansējums: Finansējumu nodrošina ES LIFE programma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta budžets: 3 360 948 EUR, t.sk., ES finanšu ieguldījums 1 844 004 EUR.

Projekta ilgums: 2019.gada 1.augusts – 2023.gada 31.augusts