1. Pilnveidota zināšanu bāze efektīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, prognozēšanai un ieviešanai auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanā;
  2. Veikta inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrācija auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanā, tādejādi nododot zināšanas un sekmējot šo pasākumu ieviešanu visā boreālajā un mēreni vēsajā un mitrajā klimata joslā Eiropā un ārpus tās robežām;
  3. Sniegts ieguldījums ilgtspējīgas lauksaimniecības un meža zemes izmantošanas veicināšanā, izveidojot atbalsta instrumentus un vadlīnijas praktiskai klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanai auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanā.