IZLASES CIRTE EGLES AUDZĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI

Potenciālie ieguvumi no izlases cirtēm audzēs ar meliorētām organiskajām augsnēm: ​

  1. Samazinātas CH4 un N2O emisijas no augsnes, nepieļaujot gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos pēc mežistrādes

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.

default