LIFE OrgBalt informatīvo stendu uzstādīšana

Viena no LIFE OrgBalt projekta iezīmēm ir demonstrēšanas elements plašiem inovatīviem organiskās augsnes apsaimniekošanas pasākumiem un kā ilgtspējīgi apsaimniekot auglīgās organiskās augsnes, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Projekta ietvaros ir izveidotas 13 demonstrēšanas vietas Latvijā un 3 Somijā dažādu apsaimniekošanas pasākumu novērtēšanai, SEG emisiju, vides un citu parametru mērīšanai.

Šajā īsajā video jūs variet redzēt informatīvo stendu uzstādīšanas procesu demonstrēšanas  vietās Latvijā un gūt vizuālu priekštatu par projekta aktivitātēm vidē.