Eiropas Vides aģentūra ir aprēķinājusi, ka 2018. gadā 81 % ES aizsargājamo biotopu bija sliktā stāvoklī (1). Ņemot vērā šo statistiku, tika izstrādāta Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam ar ilgtermiņa plānu dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas novēršanai (2).

ES Dabas atjaunošanas likums nāk kā atbilde Stratēģijai, kurā ir izklāstīti galvenie soļi un mērķi dabas atjaunošanā. Eiropas Padome 2023. gada jūnijā vienojās par priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam, kas būs pamats turpmākajām sarunām ar Eiropas Parlamentu 2023. gada otrajā pusē.

Lai gan par konkrētiem likuma nosacījumiem vēl jāvienojas, ir vērts izpētīt, kādā virzienā šī politika virzīs dabas atjaunošanas centienus turpmākajās desmitgadēs. LIFE OrgBalt mērķis ir būt zināšanu bāzei, lai paātrinātu dabas atjaunošanu nosusinātos kūdrājos visā Eiropā.

Publikācija “LIFE OrgBalt un ES Dabas atjaunošanas likums: izlēmīgi soļi pretī zinātniskā analīzē balstītai nosusinātu kūdrāju atjaunošanai” PIEEJAMA: ŠEIT >>>

  1. https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/nature/state-of-nature-in-europe-a-health-check/habitats-and-species-latest-status-and-trends  
  2. https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

Project “Demonstration of climate change mitigation potential of nutrient rich organic soils in Baltic States and Finland” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) is implemented with financial support from the LIFE Programme of the European Union and State Regional Development Agency of the Republic of Latvia. www.orgbalt.eu

The information reflects only the LIFE OrgBalt project beneficiaries view and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.